Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Kon Tum- Kon Tum

CÔNG TY TNHH KING VALLEY
Mã số thuế:

6101248618

Địa chỉ: Số 161 Hoàng Thị Loan, Phường Quang Trung , Thành phố Kon Tum , Kon Tum
Address: No 161 Hoang Thi Loan, Quang Trung Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 06/09/2018

Công Ty TNHH Mtv Bảy Sệ
Mã số thuế:

6101248689

Địa chỉ: Số 246, Đường Trần Nhân Tông, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 246, Tran Nhan Tong Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 07-09-2018

Công Ty TNHH Mtv Nvx
Mã số thuế:

6101248569

Địa chỉ: Thôn Kon Rờ Bàng, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Kon Ro Bang Hamlet, Vinh Quang Commune, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 05-09-2018

Công Ty TNHH Mtv Mạnh Nguyên Kon Tum
Mã số thuế:

6101248368

Địa chỉ: Hẻm 209, Đường Trần Văn Hai, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Hem 209, Tran Van Hai Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 29-08-2018

CÔNG TY TNHH BLESSED HOME
Mã số thuế:

6101248287

Địa chỉ: Số 02A, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Duy Tân , Thành phố Kon Tum , Kon Tum
Address: No 02a, Nguyen Thien Thuat Street, Duy Tan Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Cultivation service activities)

Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 21/08/2018

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao An Bình Kon Tum
Mã số thuế:

6101248248

Địa chỉ: Số 59, Đường Phan Văn Trị, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 59, Phan Van Tri Street, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 14-08-2018

CÔNG TY TNHH CỔNG TỰ ĐỘNG ATH
Mã số thuế:

6101248223

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Pham Van Dong Street, Le Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 14/08/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH T&D
Mã số thuế:

6101248086

Địa chỉ: Số 208, Đường Bà Triệu, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 208, Ba Trieu Street, Thang Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 08/08/2018

Công Ty TNHH Mtv Blue Taxi
Mã số thuế:

6101247861

Địa chỉ: Số 270, Đường Trần Phú, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 270, Tran Phu Street, Duy Tan Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 06-08-2018

CÔNG TY TNHH MTV EMASTER
Mã số thuế:

6101247798

Địa chỉ: Số 341, Đường Trần Khánh Dư, Phường Duy Tân , Thành phố Kon Tum , Kon Tum
Address: No 341, Tran Khanh Du Street, Duy Tan Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 01/08/2018