Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Kon Tum- Kon Tum

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Đỗ Tuấn Phong
Mã số thuế:

6101261288

Địa chỉ: 117 Ngô Quyền, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: 117 Ngo Quyen, Thong Nhat Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Tâm An Garden
Mã số thuế:

6101261111

Địa chỉ: Số 38/1 Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 38/1 Tran Hung Dao, Thang Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Khánh My Phát
Mã số thuế:

6101260735

Địa chỉ: 584 Duy Tân, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: 584 Duy Tan, Duy Tan Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 02-07-2019

Công Ty TNHH Nghi Ngọc
Mã số thuế:

6101259680

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tổ 1, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Nguyen Huu Tho Street, Civil Group 1, Ngo May Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Nông Lâm Sản Nam Khoa
Mã số thuế:

6101259391

Địa chỉ: Số 160A Duy Tân, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 160a Duy Tan, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Key Success
Mã số thuế:

6101257757

Địa chỉ: Tầng 2, 278 Trần Phú, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: 2nd Floor, 278 Tran Phu, Duy Tan Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Bất Động Sản Hoàng Gia Kon Tum
Mã số thuế:

6101256545

Địa chỉ: Số 02, Đường Ngô Tiến Dũng, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 02, Ngo Tien Dung Street, Thang Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp