Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đăk Tô- Kon Tum

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TÂY NGUYÊN
Mã số thuế:

6101250198

Địa chỉ: Số 472 Hùng Vương, Khối phố 9, Thị trấn Đắk Tô , Huyện Đắk Tô , Kon Tum
Address: No 472 Hung Vuong, Khoi, Street 9, Dak To Town, Dak To District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đăk Tô, Kon Tum

Ngày thành lập: 19/10/2018

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Thương Mại Gia Trung
Mã số thuế:

6101248199

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum
Address: Hamlet 1, Tan Canh Commune, Dak To District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Cảnh, Huyện Đăk Tô, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-08-2018

CÔNG TY TNHH MỸ NGỌC THẠCH
Mã số thuế:

6101247491

Địa chỉ: Số 30, Đường Hồ Xuân Hương, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum
Address: No 30, Ho Xuan Huong Street, Dak To Town, Dak To District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đăk Tô, Kon Tum

Ngày thành lập: 19/07/2018

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI RẠNG ĐÔNG
Mã số thuế:

6101244490

Địa chỉ: Đường Huỳnh Đăng Thơ, Thị trấn Đắk Tô , Huyện Đắk Tô , Kon Tum
Address: Huynh Dang Tho Street, Dak To Town, Dak To District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (Wholesale of sugar, dairy and dairy products, confectionery and products processed from grain, flour and starch )

Xã Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đăk Tô, Kon Tum

Ngày thành lập: 13/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp