Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đăk Tô- Kon Tum

Công Ty TNHH Mtv Tâm Thủy Nghệ
Mã số thuế:

6101263366

Địa chỉ: Cụm công nghiệp và dịch vụ 24/4 Khối 9, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum
Address: Cong Nghiep Va Dich Vu 24/4 Khoi 9 Cluster, Dak To Town, Dak To District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Xã Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đăk Tô, Kon Tum

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Mac Ca Hd
Mã số thuế:

6101263077

Địa chỉ: Đường Âu Cơ, Khối 9, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum
Address: Au Co Street, Khoi 9, Dak To Town, Dak To District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đăk Tô, Kon Tum

Ngày thành lập: 25-09-2019

CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TÂY NGUYÊN
Mã số thuế:

6101250198

Địa chỉ: Số 472 Hùng Vương, Khối phố 9, Thị trấn Đắk Tô , Huyện Đắk Tô , Kon Tum
Address: No 472 Hung Vuong, Khoi, Street 9, Dak To Town, Dak To District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đăk Tô, Kon Tum

Ngày thành lập: 19/10/2018

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Thương Mại Gia Trung
Mã số thuế:

6101248199

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum
Address: Hamlet 1, Tan Canh Commune, Dak To District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Cảnh, Huyện Đăk Tô, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp