Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Kon Tum

Công Ty TNHH Nghi Ngọc
Mã số thuế:

6101259680

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tổ 1, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: Nguyen Huu Tho Street, Civil Group 1, Ngo May Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Nông Lâm Sản Nam Khoa
Mã số thuế:

6101259391

Địa chỉ: Số 160A Duy Tân, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 160a Duy Tan, Truong Chinh Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 22-05-2019

Công Ty TNHH Key Success
Mã số thuế:

6101257757

Địa chỉ: Tầng 2, 278 Trần Phú, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: 2nd Floor, 278 Tran Phu, Duy Tan Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Mtv Bất Động Sản Hoàng Gia Kon Tum
Mã số thuế:

6101256545

Địa chỉ: Số 02, Đường Ngô Tiến Dũng, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 02, Ngo Tien Dung Street, Thang Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-03-2019

Công Ty TNHH Mtv Quốc Bảo Kon Tum
Mã số thuế:

6101255816

Địa chỉ: Số 179, Đường Trần Nhân Tông, Tổ 7, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: No 179, Tran Nhan Tong Street, Civil Group 7, Thang Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 13-02-2019

CÔNG TY TNHH TUẤN PHÁT ĐẮK GLEI
Mã số thuế:

6101255083

Địa chỉ: Số 168 Hùng Vương, Xã Đắk Pék , Huyện Đắk Glei , Kon Tum
Address: No 168 Hung Vuong, Dak Pek Commune, Dak Glei District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Huyện Đăk Glei, Kon Tum

Ngày thành lập: 17/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp