Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Kon Tum

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nam Long Asia
Mã số thuế:

6101265363

Địa chỉ: 66 Bắc Kạn, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: 66 Bac Kan, Thang Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Trường Lộc Vh
Mã số thuế:

6101265010

Địa chỉ: Thôn 7, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum
Address: Hamlet 7, Plei Kan Town, Ngoc Hoi District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thị trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Trần Gia Hn
Mã số thuế:

6101264426

Địa chỉ: Số 69 Trần Phú, Thị Trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum
Address: No 69 Tran Phu, Dak Glei Town, Dak Glei District, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột (Producing refined flour and starch)

Huyện Đăk Glei, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Bích Diên
Mã số thuế:

6101264419

Địa chỉ: 266 Đào Duy Từ, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: 266 Dao Duy Tu, Thang Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Y Tế Hạnh Tâm
Mã số thuế:

6101264401

Địa chỉ: 23 Hoàng Văn Thụ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Address: 23 Hoang Van Thu, Quyet Thang Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Ngày thành lập: 11-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp