Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Rạch Giá- Kiên Giang

Công Ty TNHH Toyota Kiên Giang
Mã số thuế:

1702154108

Địa chỉ: Số 203 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 203, Lac Hong Street, Vinh Hiep Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (Retail of small automobiles (automobiles with 12 or less seats) )

Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 15-02-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN ĐĂNG QUANG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Mã số thuế:

1702151964

Địa chỉ: Sô 190 đương Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Bảo , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: So 190 Duong Lam Quang Ky, Vinh Bao Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỊNH THỊNH LỘC
Mã số thuế:

1702151851

Địa chỉ: Sô 1028/1 đương Nguyên Trung TrưÊc, Phường An Hòa , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: So 1028/1 Duong Nguyen Trung Truec, An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẢI NHÂN PHÁT
Mã số thuế:

1702151844

Địa chỉ: Sô 79C đương Han Thuyên, Phường Vĩnh Quang , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: So 79C Duong Han Thuyen, Vinh Quang Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH LÂM PHƯƠNG NGHĨA
Mã số thuế:

1702151530

Địa chỉ: Sô 180 đương Mai ThiÊ Hông HaÊnh, Phường Rạch Sỏi , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: So 180 Duong Mai Thie Hong Haenh, Rach Soi Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SONG LONG TIẾN PHÁT
Mã số thuế:

1702151259

Địa chỉ: Lô 16 căn 13, khu dân cư An Binh, Phường An Bình , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: Lot 16 Can 13, An Binh Residential Area, An Binh Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HẢI ANH LAND
Mã số thuế:

1702151139

Địa chỉ: P20-53 đường số 4, khu đô thị Phú Cường, Phường An Hòa , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: P20-53, Street No 4, Phu Cuong Urban Area, An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 131 KG
Mã số thuế:

1702151019

Địa chỉ: Số 229 đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: No 229, Nguyen Trung Truc Street, Vinh Bao Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC ALA
Mã số thuế:

1702150858

Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Hiền Điều, Phường An Hòa , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: No 06 Nguyen Hien Dieu, An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TRUNG KHANH
Mã số thuế:

1702150865

Địa chỉ: Sô 817 đương Ngô Quyên, Phường An Hòa , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: So 817 Duong Ngo Quyen, An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT RẠCH GIÁ
Mã số thuế:

1702150745

Địa chỉ: 451A Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: 451a Nguyen Trung Truc, Vinh Lac Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT RẠCH GIÁ
Mã số thuế:

1702150738

Địa chỉ: 451A Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: 451a Nguyen Trung Truc, Vinh Lac Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT RẠCH GIÁ
Mã số thuế:

1702150696

Địa chỉ: 451A Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: 451a Nguyen Trung Truc, Vinh Lac Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CT KIÊN GIANG
Mã số thuế:

1702150223

Địa chỉ: G15-1 đường 3 tháng 2, Phường An Hòa , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: G15-1, 3 Thang 2 Street, An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CT KIÊN GIANG
Mã số thuế:

1702150209

Địa chỉ: G15-1 đường 3 tháng 2, Phường An Hòa , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: G15-1, 3 Thang 2 Street, An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CT KIÊN GIANG
Mã số thuế:

1702150216

Địa chỉ: G15-1 đường 3 tháng 2, Phường An Hòa , Thành phố Rạch Giá , Kiên Giang
Address: G15-1, 3 Thang 2 Street, An Hoa Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

Ngày thành lập: 27/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp