Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thổ Châu- Huyện Phú Quốc- Kiên Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Máy Tính Quốc An Thổ Châu
Mã số thuế:

1702159829

Địa chỉ: Thửa đất số 29, tờ bản đồ số 3, ấp Bãi Ngực, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 29, To Ban Do So 3, Bai Nguc Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 13-04-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Bảo Trân Tâm
Mã số thuế:

1702128108

Địa chỉ: Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 5, tổ 7, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 131, To Ban Do So 5, Civil Group 7, Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 24-05-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG SƠN VIỆT HOÀNG
Mã số thuế:

1702053364

 Điện thoại:

(028) 17666454

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bãi Ngự, Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Address: Civil Group 1, Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 04/07/2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trí Dũng Kiên Giang
Mã số thuế:

1702007907

 Điện thoại:

0918.083.397

Địa chỉ: Tổ 8, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Address: Civil Group 8, Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 13-07-2015

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thọ Phát Phú Quốc
Mã số thuế:

1702004381

 Điện thoại:

(0297) 3845145

Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Address: Civil Group 7, Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 04-06-2015

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Nguyên Kiên Giang
Mã số thuế:

1702000443

 Điện thoại:

0939.442.552

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Address: Civil Group 5, Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 08-05-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Việt Hoàng
Mã số thuế:

1701593769

 Điện thoại:

0919.666.342

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Address: Civil Group 1, Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (Wholesale of petroleum and related products)

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 26-10-2011

DNTN Nam Ca
Mã số thuế:

1701363187

 Điện thoại:

(0297) 3845131

Địa chỉ: Tổ 3, ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Address: Civil Group 3, Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (Wholesale of petroleum and related products)

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 17-05-2010

DNTN Quốc Du
Mã số thuế:

1701340542

 Điện thoại:

0939.299.424

Địa chỉ: ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Address: Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, chế biến thực phẩm (Manufacturing and processing foodstuffs)

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 05-04-2010

DNTN Đại Phi
Mã số thuế:

1701303269

 Điện thoại:

(0297) 3976079

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Bải Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Address: Civil Group 2, Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn (Producing non-alcoholic beverages)

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 04-01-2010

Trường Tiểu Học và THCS Thổ Châu
Mã số thuế:

1700835101

 Điện thoại:

(0297) 3845024

Địa chỉ: ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Address: Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 16-01-2009

DNTN Ngọc ấm
Mã số thuế:

1700544208

 Điện thoại:

(0297) 845046

Địa chỉ: Tổ 1 - ấp Bãi Ngự - Xã Thổ Châu - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Address: Civil Group 1, Bai Ngu Hamlet, Tho Chau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thổ Châu, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 03-07-2007