Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Quốc- Kiên Giang

Công Ty TNHH Quản Lý Sáng Tạo Phú Quốc Links
Mã số thuế:

1702170660

Địa chỉ: Thửa đất số 11,tờ bản đồ số 112,tổ 9,Khu Phố 10, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 11, To Ban Do So 112, Civil Group 9, Quarter 10, Duong Dong Town, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trần Hiến Minh
Mã số thuế:

1702170847

Địa chỉ: Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 7, tổ 6, ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 3, To Ban Do So 7, Civil Group 6, Cua Lap Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 08-08-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nước Và Môi Trường Phú Quốc
Mã số thuế:

1702170822

Địa chỉ: Thửa đất số 418, tờ bản đồ số 46, tổ 4, ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 418, To Ban Do So 46, Civil Group 4, Ben Tram Hamlet, Cua Duong Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 08-08-2019

Công Ty TNHH Cát Hải Thành
Mã số thuế:

1702170452

Địa chỉ: Thửa đất số 128, tờ bản đồ 46, ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 128, To Ban Do 46, Ben Tram Hamlet, Cua Duong Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 05-08-2019

Công Ty TNHH Phân Phối Và Thương Mại Thanh Ngọc
Mã số thuế:

1702170276

Địa chỉ: Số 71B đường Lý Thường Kiệt, khu phố 5, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 71B, Ly Thuong Kiet Street, Quarter 5, Duong Dong Town, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (Wholesale of tobacco and rustic tobacco products)

Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02-08-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Phát Triển Quảng Hưng Phú Quốc
Mã số thuế:

1702169697

Địa chỉ: Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 24, tổ 5, ấp Ông Lang, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 41, To Ban Do So 24, Civil Group 5, Ong Lang Hamlet, Cua Duong Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 27-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Quản Lý Dịch Vụ Đảo Ngọc
Mã số thuế:

1702169672

Địa chỉ: V07 - Paris Villas, khu tổ hợp Sonasea Villas & Resort, tổ 5, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: V07 - Paris Villas, Khu To Hop Sonasea Villas & Resort, Civil Group 5, Ap, Bao Street, Duong To Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 27-07-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Phú Việt Hồng
Mã số thuế:

1702168830

Địa chỉ: Số 04 Mạc Cửu, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 04 Mac Cuu, Duong Dong Town, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế Quảng Cáo Kim Tâm
Mã số thuế:

1702168887

Địa chỉ: Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 113, tổ 2, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 10 , Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 133, To Ban Do So 113, Civil Group 2, Cach Mang Thang 8 Street, Quarter 10, Duong Dong Town, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Ăn Uống Triều Tuyến
Mã số thuế:

1702168781

Địa chỉ: Số 115 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 115, Tran Hung Dao Street, Quarter 7, Duong Dong Town, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Duyên Phát
Mã số thuế:

1702168767

Địa chỉ: Thửa đất 357, tờ bản đồ số 30, tổ 4, ấp Cây Thông Trong, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat 357, To Ban Do So 30, Civil Group 4, Cay Thong Trong Hamlet, Cua Duong Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Mai Phương
Mã số thuế:

1702168446

Địa chỉ: Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 34, tổ 4, ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 69, To Ban Do So 34, Civil Group 4, Bai Vong Hamlet, Ham Ninh Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Sửa chữa thiết bị điện (Repairing electrical equipment)

Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty TNHH Giải Trí Suối Đá
Mã số thuế:

1702168573

Địa chỉ: Thửa 135, 136, 132 tờ bản đồ số 9, tổ 9, ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua 135, 136, 132 To Ban Do So 9, Civil Group 9, Suoi Da Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Hoàng Thanh Phát
Mã số thuế:

1702167918

Địa chỉ: Thửa đất 231, tờ bản đồ 48, tổ 2, ấp Suối Mây, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat 231, To Ban Do 48, Civil Group 2, Suoi May Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 09-07-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Formula X
Mã số thuế:

1702166625

Địa chỉ: Thửa đất số 113, tờ bản đồ số 29, tổ 15, khu phố 10, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 113, To Ban Do So 29, Civil Group 15, Quarter 10, Duong Dong Town, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 24-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Tín Thịnh Khang
Mã số thuế:

1702166456

Địa chỉ: Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 59, tổ 1, ấp Gành Gió, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 27, To Ban Do So 59, Civil Group 1, Ganh Gio Hamlet, Cua Duong Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 22-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển H N Sài Gòn Phú Quốc
Mã số thuế:

1702166431

Địa chỉ: Thửa đất số 138, tờ bản đồ số 1, tổ 1, ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 138, To Ban Do So 1, Civil Group 1, Suoi Da Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Other specialized construction)

Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 22-06-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kết Nối Sao Việt
Mã số thuế:

1702166424

Địa chỉ: Số 10 đường Nguyễn Trãi, khu phố 2, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 10, Nguyen Trai Street, Quarter 2, Duong Dong Town, Phu Quoc District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Ngày thành lập: 22-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp