Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hòn Tre- Huyện Kiên Hải- Kiên Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thư Thảo
Mã số thuế:

1702088430

Địa chỉ: Tổ 1, ấp I, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 1, I Hamlet, Hon Tre Commune, Kien Hai District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ngày thành lập: 12-05-2017

Trung Tâm Văn Hoá, Thể Thao Huyện Kiên Hải
Mã số thuế:

1701988950

 Điện thoại:

(0297) 3680285

Địa chỉ: Hòn Tre - Xã Hòn Tre - Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
Address: Hon Tre, Hon Tre Commune, Kien Hai District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ngày thành lập: 26-01-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thị Mỹ Dung
Mã số thuế:

1701977934

 Điện thoại:

(028) 35290370

Địa chỉ: Số 234, tổ 6, ấp II - Xã Hòn Tre - Huyện Kiên Hải - Kiên Giang
Address: No 234, Civil Group 6, Ii Hamlet, Hon Tre Commune, Kien Hai District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ngày thành lập: 13-11-2014

1 2 3 4 Tiếp