Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kiên Hải- Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Hoàng Khởi
Mã số thuế:

1702147206

Địa chỉ: Tổ 10, ấp An Phú, Xã Nam Du, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 10, An Phu Hamlet, Nam Du Commune, Kien Hai District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương (Coastal transport of passengers, ocean transport of passengers )

Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ngày thành lập: 30-11-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÚ TRIỆU PHÚ
Mã số thuế:

1702145819

Địa chỉ: Tổ 9, ấp An Phú, Xã Nam Du , Huyện Kiên Hải , Kiên Giang
Address: Civil Group 9, An Phu Hamlet, Nam Du Commune, Kien Hai District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ngày thành lập: 19/11/2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Khang Anh Nam Du
Mã số thuế:

1702128147

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 1, Cu Tron Hamlet, An Son Commune, Kien Hai District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ngày thành lập: 29-05-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG PHÁT
Mã số thuế:

1702125040

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Bãi Nhà B, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 4, Bai Nha B Hamlet, Lai Son Commune, Kien Hai District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ngày thành lập: 23/04/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN HỒNG THANH
Mã số thuế:

1702122498

 Điện thoại:

0949.757.899

Địa chỉ: Số 142, tổ 4, ấp Bãi Nhà B, Xã Lại Sơn , Huyện Kiên Hải , Kiên Giang
Address: No 142, Civil Group 4, Bai Nha B Hamlet, Lai Son Commune, Kien Hai District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ngày thành lập: 29/03/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH DẦU NƯỚC ĐÁ TUẤN KIỆT
Mã số thuế:

1702120388

 Điện thoại:

0948.800.877

Địa chỉ: Tổ 2, ấp Hòn Mấu, Xã Nam Du , Huyện Kiên Hải , Kiên Giang
Address: Civil Group 2, Hon Mau Hamlet, Nam Du Commune, Kien Hai District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Ngày thành lập: 13/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp