Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thị trấn Hòn Đất- Huyện Hòn Đất- Kiên Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÊ MINH QUYẾT
Mã số thuế:

1702151675

Địa chỉ: Sô 397, tô 1B - Khu phô Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: So 397, To 1B - Khu Pho Tri Ton, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐÂU TƯ XÂY DƯÊNG HAÊ TÂNG HA DUNG 68
Mã số thuế:

1702151107

Địa chỉ: Sô 779, tô 4, khu phô Sư Nam, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: So 779, To 4, Khu Pho Su Nam, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 05/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ CCT HÒN ĐẤT
Mã số thuế:

1702150551

Địa chỉ: KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: KP, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ CCT HÒN ĐẤT
Mã số thuế:

1702150537

Địa chỉ: KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: KP, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HÒN ĐẤT
Mã số thuế:

1702150311

Địa chỉ: KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: KP, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ CCT HÒN ĐẤT
Mã số thuế:

1702150343

Địa chỉ: KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: KP, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy An Hải
Mã số thuế:

1702147823

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Sư Nam, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 1, Su Nam Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sơn Thành
Mã số thuế:

1702141116

Địa chỉ: Số 15 khu phố Đường Hòn, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 15, Khu Pho, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02-10-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MẠNH AN KHÁNH TẠI KIÊN GIANG
Mã số thuế:

1801410183-001

Địa chỉ: Số 186, tổ 6, khu phố đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: No 186, Civil Group 6, Khu Pho, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 05/07/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÂU TƯ PHAT TRIÊN VA KINH DOANH ĐẠI DƯƠNG
Mã số thuế:

1702122709

 Điện thoại:

0974.970.534

Địa chỉ: Số 207, Tổ 13, Khu phố Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: No 207, Civil Group 13, Tri Ton Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Motor vehicle lease)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02/04/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Phát Kim Long
Mã số thuế:

1702122392

Địa chỉ: Số 184, quốc lộ 80, tổ 9, khu phố Chòm Sao, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 184, Highway 80, Civil Group 9, Chom Sao Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 28-03-2018

BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HÒN ĐẤT
Mã số thuế:

1702120317

Địa chỉ: Số 123, KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: No 123, KP, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 12/03/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Nhật Chung Phát
Mã số thuế:

1702119600

Địa chỉ: Số 132, tổ 8, khu phố Chòm Sao, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 132, Civil Group 8, Chom Sao Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 06-03-2018

BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN HÒN ĐẤT
Mã số thuế:

1702117716

Địa chỉ: Số 123, KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: No 123, KP, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02/02/2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp