Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hòn Đất- Kiên Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Giỏi Giang
Mã số thuế:

1702151812

Địa chỉ: Tổ 5, ấp Sơn Tân, Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 5, Son Tan Hamlet, Nam Thai Son Commune, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Nam Thái Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 14-01-2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LÊ MINH QUYẾT
Mã số thuế:

1702151675

Địa chỉ: Sô 397, tô 1B - Khu phô Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: So 397, To 1B - Khu Pho Tri Ton, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐÂU TƯ XÂY DƯÊNG HAÊ TÂNG HA DUNG 68
Mã số thuế:

1702151107

Địa chỉ: Sô 779, tô 4, khu phô Sư Nam, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: So 779, To 4, Khu Pho Su Nam, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 05/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ CCT HÒN ĐẤT
Mã số thuế:

1702150551

Địa chỉ: KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: KP, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ CCT HÒN ĐẤT
Mã số thuế:

1702150537

Địa chỉ: KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: KP, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HÒN ĐẤT
Mã số thuế:

1702150311

Địa chỉ: KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: KP, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ CCT HÒN ĐẤT
Mã số thuế:

1702150343

Địa chỉ: KP Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: KP, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huy An Hải
Mã số thuế:

1702147823

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Sư Nam, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 1, Su Nam Quarter, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 06-12-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Thương Mại Văn Nam
Mã số thuế:

1702146650

Địa chỉ: Số nhà 242, tổ 2, ấp Hòn Sóc, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 242, Civil Group 2, Hon Soc Hamlet, Tho Son Commune, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 27-11-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sơn Thành
Mã số thuế:

1702141116

Địa chỉ: Số 15 khu phố Đường Hòn, Thị Trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 15, Khu Pho, Hon Street, Hon Dat Town, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 02-10-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN XUÂN TRÚC
Mã số thuế:

1702138120

Địa chỉ: Tổ 8, ấp Đường Thét, Xã Bình Giang , Huyện Hòn Đất , Kiên Giang
Address: Civil Group 8, Ap, Thet Street, Binh Giang Commune, Hon Dat District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Giang, Huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Ngày thành lập: 04/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp