Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Long Ẩn

Ngày thành lập: 13-02-2019

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Hòa Phầu, Xã Thuận Yên, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang
Address: Civil Group 4, Hoa Phau Hamlet, Thuan Yen Commune, Ha Tien City, Kien Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 1702153908
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Nông Lâm Nghiệp Long Ẩn
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Kiên Giang
Người đại diện Nguyễn Hoàng Tuấn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Nông Lâm Nghiệp Long Ẩn

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Nắng Gió
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500635848

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Cát Nắng
Địa chỉ: Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Address: Tan Son 2 Hamlet, Thanh Hai Commune, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Mã số thuế:

4500635830

Ninh Thuận

Ngày thành lập: 06-11-2019