Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Minh Thương

Ngày thành lập: 13-07-2018

Địa chỉ: Số 187, tổ 4, ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 187, Civil Group 4, Vinh Thanh Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Khai thác thuỷ sản biển (Sea fishing)

Mã số thuế 1702133267
Tên v.tắt/giao dịch Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Minh Thương
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Kiên Giang
Người đại diện

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Minh Thương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính