Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Hoà Hiệp- Huyện Châu Thành- Kiên Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM NAM THẮNG
Mã số thuế:

1702151308

Địa chỉ: Đường số 3 (KVBX tỉnh Kiên Giang), ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: Street No 3 (KVBX, Kien Giang Province), Sua Dua Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Huyen Chau Thanh, Kien Giang
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN BẢO NGUYÊN
Mã số thuế:

1702151354

Địa chỉ: Sô 258, âp Vinh Thanh B, Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: So 258, Ap Vinh Thanh B, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO NGUYÊN
Mã số thuế:

1702143755

Địa chỉ: 497 ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: 497 Vinh Thanh A Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 30/10/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ NGUYỄN NHƠN
Mã số thuế:

1702141966

Địa chỉ: Căn số 3, lô 13 khu dân cư bến xe tỉnh, đường quốc lộ 61, ấp, Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: Can So 3, Lot 13, Ben Xe Tinh Residential Area, Highway 61, Ap, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 11/10/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ Ô TÔ HÙNG LÝ
Mã số thuế:

1702138473

Địa chỉ: Lô L3-22 đường số 7, Dự án Khu dân cư Bến Xe tỉnh, ấp Sua Đũ, Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: Lot L3-22, Street No 7, Ben Xe Tinh Residential Area Project, Sua Du Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 06/09/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NGUYỄN MINH QUANG
Mã số thuế:

1702134006

Địa chỉ: Số 366, tổ 9, ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 366, Civil Group 9, Sua Dua Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 23/07/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH PHÁP
Mã số thuế:

1702132270

Địa chỉ: Số 168 ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 168 Vinh Thanh B Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 03/07/2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CƯỜNG PHÁT
Mã số thuế:

1702129567

Địa chỉ: Lô 9 Căn 40, Đường số 3, ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: Lot 9 Can 40, Street No 3, Sua Dua Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 08/06/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Đông Sáu Tám Sáu Tám
Mã số thuế:

1702129454

Địa chỉ: Lô 14, Căn 33-34, Bến xe tỉnh Kiên Giang, ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Address: Lot 14, Can 33-34, Ben Xe, Tinh Kien Giang, Sua Dua Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 06-06-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Song Yến
Mã số thuế:

1702128267

Địa chỉ: Số 413, tổ 7, ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 413, Civil Group 7, Vinh Thanh B Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 25-05-2018

CÔNG TY TNHH LÊ NGUYỄN LỘC PHÁT
Mã số thuế:

1702127591

Địa chỉ: Lô 9 Căn 40 đường số 3, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Address: Lot 9 Can 40, Street No 3, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 17/05/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Bửu Hà
Mã số thuế:

1702125562

Địa chỉ: Thửa đất số 326, ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 326, Vinh Thanh B Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 28-04-2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Thủy Sản Huỳnh Duy Khang
Mã số thuế:

1702120363

Địa chỉ: Thửa đất số 522, tờ bản đồ số 2, ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Address: Thua Dat So 522, To Ban Do So 2, Sua Dua Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 13-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp