Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành- Kiên Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM NAM THẮNG
Mã số thuế:

1702151308

Địa chỉ: Đường số 3 (KVBX tỉnh Kiên Giang), ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: Street No 3 (KVBX, Kien Giang Province), Sua Dua Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Huyen Chau Thanh, Kien Giang
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN BẢO NGUYÊN
Mã số thuế:

1702151354

Địa chỉ: Sô 258, âp Vinh Thanh B, Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: So 258, Ap Vinh Thanh B, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂY ĐÔ PETRO
Mã số thuế:

1702149210

Địa chỉ: Số 494A, ấp Minh Phong, Xã Bình An , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: No 494a, Minh Phong Hamlet, Binh An Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình An, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 19/12/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN HOÀNG VÂN ANH
Mã số thuế:

1702148922

Địa chỉ: Số 182 khu phố Minh Long, Thị trấn Minh Lương , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: No 182, Minh Long Quarter, Minh Luong Town, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 14/12/2018

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN KIÊN MINH
Mã số thuế:

1702145583

Địa chỉ: Số 971A, tổ 14, khu phố Minh Long, Thị trấn Minh Lương , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: No 971a, Civil Group 14, Minh Long Quarter, Minh Luong Town, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 15/11/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẨM VY
Mã số thuế:

1702144318

Địa chỉ: Số 327, tổ 5, ấp Vĩnh Quới, Xã Vĩnh Hòa Phú , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: No 327, Civil Group 5, Vinh Quoi Hamlet, Vinh Hoa Phu Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Coastal transport of cargo, ocean transport of cargo)

Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ CƠ KHÍ GIAO THÔNG ÁNH MINH CHÂU
Mã số thuế:

1702143730

Địa chỉ: Số 113, tổ 5, ấp Vĩnh Hội, Xã Vĩnh Hòa Phú , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: No 113, Civil Group 5, Vinh Hoi Hamlet, Vinh Hoa Phu Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Direct supporting services for waterway transport)

Xã Vĩnh Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 30/10/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG BẢO NGUYÊN
Mã số thuế:

1702143755

Địa chỉ: 497 ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: 497 Vinh Thanh A Hamlet, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 30/10/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ NGUYỄN NHƠN
Mã số thuế:

1702141966

Địa chỉ: Căn số 3, lô 13 khu dân cư bến xe tỉnh, đường quốc lộ 61, ấp, Xã Vĩnh Hòa Hiệp , Huyện Châu Thành , Kiên Giang
Address: Can So 3, Lot 13, Ben Xe Tinh Residential Area, Highway 61, Ap, Vinh Hoa Hiep Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Vĩnh Hoà Hiệp, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 11/10/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Hồng Loan Lộc Phát
Mã số thuế:

1702141331

Địa chỉ: Số 72, ấp Tân Điền, tổ 3, Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Address: No 72, Tan Dien Hamlet, Civil Group 3, Giuc Tuong Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Kiên Giang

Ngày thành lập: 04-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp