Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP XUÂN SƠN

Ngày thành lập: 16/01/2019

Địa chỉ: Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn , Huyện Vạn Ninh , Khánh Hòa
Address: Xuan Trang Hamlet, Xuan Son Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 4201828760
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Người đại diện Lý Bình Thạnh
Địa chỉ N.Đ.diện Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa
Delegate address Xuan Trang Hamlet, Xuan Son Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính