Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vạn Hưng- Huyện Vạn Ninh- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Phú Quý Vạn Ninh
Mã số thuế:

4201866491

Địa chỉ: Thôn Xuân Tự 2, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Tu 2 Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Gia Võ Vct
Mã số thuế:

4201820225

Địa chỉ: thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Dong Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-11-2018

Công Ty TNHH Xây Dựng - Kinh Doanh Nhà Đất Vạn Hưng
Mã số thuế:

4201796702

Địa chỉ: Thôn Hà Già, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Ha Gia Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-06-2018

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Gia Khang Khánh Hòa
Mã số thuế:

4201781086

Địa chỉ: Thôn Xuân Tự 1, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Tu 1 Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-03-2018