Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vạn Hưng- Huyện Vạn Ninh- Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH TM DVXD VÂN PHONG
Mã số thuế:

4201899169

Địa chỉ: Thôn Xuân Tây, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Tay Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 22/07/2020

Công Ty TNHH Tm Dv Vạn An Phát
Mã số thuế:

4201896760

Địa chỉ: Xuân Tây, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Tay, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-07-2020

Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Sinh Thái Nha Trang
Mã số thuế:

4201872008

 Điện thoại:

090887111 Ẩn thông tin

Địa chỉ: Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Dong Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Phú Quý Vạn Ninh
Mã số thuế:

4201866491

 Điện thoại:

0866993063

Địa chỉ: Thôn Xuân Tự 2, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Tu 2 Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Gia Võ Vct
Mã số thuế:

4201820225

Địa chỉ: thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Dong Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-11-2018