Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vạn Ninh- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Song Ngư Vạn Ninh
Mã số thuế:

4201900495

Địa chỉ: Thôn Tân Đức Tây, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Tan Duc Tay Hamlet, Van Luong Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30-07-2020

CÔNG TY TNHH TM DVXD VÂN PHONG
Mã số thuế:

4201899169

Địa chỉ: Thôn Xuân Tây, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Tay Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 22/07/2020

Công Ty TNHH Tm Dv Vạn An Phát
Mã số thuế:

4201896760

Địa chỉ: Xuân Tây, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Tay, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-07-2020

Công Ty TNHH Tm Và Dv Phúc My
Mã số thuế:

4201890575

Địa chỉ: Thôn Tân Dân 1, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Tan Dan 1 Hamlet, Van Thang Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 26-05-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Huỳnh Gia Khánh Hòa
Mã số thuế:

4201890342

Địa chỉ: 33 Bà Triệu, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 33 Ba Trieu, Van Gia Town, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 23-05-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp