Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vạn Ninh- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Bảo Ngọc
Mã số thuế:

4201872551

Địa chỉ: Tổ dân phố 12, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Civil Group 12, Van Gia Town, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Phú Quý Vạn Ninh
Mã số thuế:

4201866491

Địa chỉ: Thôn Xuân Tự 2, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Tu 2 Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Địa Ốc Vạn Hưng
Mã số thuế:

4201844836

Địa chỉ: 30 Đinh Tiên Hoàng, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 30 Dinh Tien Hoang, Van Gia Town, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty CP Đầu Tư Bắc Vân Phong
Mã số thuế:

4201834901

Địa chỉ: Thôn Tân Đức Tây, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Tan Duc Tay Hamlet, Van Luong Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp