Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vạn Ninh- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Địa Ốc Vạn Hưng
Mã số thuế:

4201844836

Địa chỉ: 30 Đinh Tiên Hoàng, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 30 Dinh Tien Hoang, Van Gia Town, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty CP Đầu Tư Bắc Vân Phong
Mã số thuế:

4201834901

Địa chỉ: Thôn Tân Đức Tây, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Tan Duc Tay Hamlet, Van Luong Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-03-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT VẠN NINH
Mã số thuế:

4201825791

Địa chỉ: 434 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã , Huyện Vạn Ninh , Khánh Hòa
Address: 434 Hung Vuong, Van Gia Town, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT VẠN NINH
Mã số thuế:

4201825826

Địa chỉ: 434 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã , Huyện Vạn Ninh , Khánh Hòa
Address: 434 Hung Vuong, Van Gia Town, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT VẠN NINH
Mã số thuế:

4201825833

Địa chỉ: 434 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã , Huyện Vạn Ninh , Khánh Hòa
Address: 434 Hung Vuong, Van Gia Town, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Gia Võ Vct
Mã số thuế:

4201820225

Địa chỉ: thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Xuan Dong Hamlet, Van Hung Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-11-2018

Công Ty TNHH Gkn Lê Danh
Mã số thuế:

4201812785

Địa chỉ: Thôn Tuần Lễ, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Tuan Le Hamlet, Van Tho Commune, Van Ninh District, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Producing building materials from clay)

Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 24-09-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp