Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Thạnh- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm&dv Minh Việt Khánh Hòa
Mã số thuế:

4201819780

Địa chỉ: Tổ 6 Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 6 Phu Thanh Civil Group, Vinh Thanh Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-11-2018

Công Ty TNHH Tm & Dv Ô Tô Xe Máy Hưng Thịnh
Mã số thuế:

4201807432

Địa chỉ: 767 đường 23/10, thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 767, Street 23/10, Phu Thanh Hamlet, Vinh Thanh Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Hoàng Việt Alu-door
Mã số thuế:

4201803692

Địa chỉ: 56 Tổ 9 Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 56 9 Phu Vinh Civil Group, Vinh Thanh Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 26-07-2018

Công Ty TNHH Đại Lộc Nt
Mã số thuế:

4201800758

Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Phu Vinh Hamlet, Vinh Thanh Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05-07-2018

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TLC
Mã số thuế:

4201800444

Địa chỉ: 30/8 Thượng Móc, Phú Bình, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 30/8 Thuong Moc, Phu Binh, Vinh Thanh Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04/07/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH TRẦN GIA
Mã số thuế:

4201800003

Địa chỉ: 24 đường Phú Thịnh, thôn Phú Thạnh 2, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 24, Phu Thinh Street, Phu Thanh 2 Hamlet, Vinh Thanh Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03/07/2018

Công Ty TNHH Tm - Đt Khánh An
Mã số thuế:

4201796685

Địa chỉ: Tổ 6 thôn Phú Bình, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Civil Group 6, Phu Binh Hamlet, Vinh Thanh Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp