Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hoàng Huy Phong

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: Thôn Thủy Tú, đường Phong Châu, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Thuy Tu Hamlet, Phong Chau Street, Vinh Thai Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Mã số thuế 4201780036
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hoàng Huy Phong
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Khánh Hòa
Người đại diện Trần Văn Huy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Huy Phong

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính