Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Thái- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thiêt Kế Nội Thất Ihouse
Mã số thuế:

4201810562

Địa chỉ: 11A LK38 Khu Đô Thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 11a Lk38, My Gia Urban Area, Vinh Thai Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-09-2018

CÔNG TY TNHH M GIA LAND
Mã số thuế:

4201805097

Địa chỉ: Lô 38 LK33 - KĐT Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot 38 Lk33 - Kdt My Gia, Vinh Thai Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03/08/2018

Công Ty TNHH Chim Yến Nha Trang
Mã số thuế:

4201804463

Địa chỉ: 09 đường Phong Châu, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 09, Phong Chau Street, Vinh Thai Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of recreational parks and theme parks)

Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 31-07-2018

Công Ty TNHH Hoài Anh Kh
Mã số thuế:

4201800483

Địa chỉ: Lô 77, Ô 6, Đất Lành, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot 77, O 6, Dat Lanh, Vinh Thai Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-07-2018

Công Ty TNHH Mỹ Gia Land
Mã số thuế:

4201795804

Địa chỉ: 11A LK38 Khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 11a Lk38, My Gia Urban Area, Vinh Thai Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-06-2018

Công Ty TNHH Bếp Tôi - Mơ
Mã số thuế:

4201787465

Địa chỉ: LK36, Lô 36, Khu đô thị Mỹ Gia, đường Phong Châu, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lk36, Lot 36, My Gia Urban Area, Phong Chau Street, Vinh Thai Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 16-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp