Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Phương- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm Và Dv Minh Nam - Mn
Mã số thuế:

4201815440

Địa chỉ: 75 tổ 1 thôn Xuân Phú, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 75 Civil Group 1, Xuan Phu Hamlet, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-10-2018

Công Ty TNHH Nt Vinh Thịnh Phát
Mã số thuế:

4201809616

Địa chỉ: 87 Tổ 6, Thôn Như Xuân 2, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 87 Civil Group 6, Nhu Xuan 2 Hamlet, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-09-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KHÁNH HÒA - VĂN PHÒNG ĐẠI D
Mã số thuế:

4201793589-001

Địa chỉ: Đường Bờ Sông - Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: Bo Song Street, Trung Hamlet, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Cultivation service activities)

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 29/06/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Xanh Thảo Nguyên
Mã số thuế:

4201793356

Địa chỉ: Thôn Liên Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lien Thanh Hamlet, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-05-2018

Công Ty TNHH Thái Trang Phát
Mã số thuế:

4201788162

Địa chỉ: Số nhà 26A/6 đường Nguyễn Xiển, thôn Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 26a/6, Nguyen Xien Street, Vinh Thanh Hamlet, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 19-04-2018

Công Ty TNHH Đỗ Gia Phát Nt
Mã số thuế:

4201784954

Địa chỉ: Đường Dũ Dĩ, Tổ 3, thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Du Di Street, Civil Group 3, Nhu Xuan Hamlet, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp