Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Hiệp- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Mộc Phát Khánh Hòa
Mã số thuế:

4201876242

Địa chỉ: Số 10 đường Cầu Dứa Phú Nông, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 10, Cau Dua Phu Nong Street, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Lucie Vũ
Mã số thuế:

4201874661

Địa chỉ: Căn hộ 1D (Tầng trệt) Chung cư CT7B, KĐT Vĩnh Điềm Trung , Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: CAN HO 1D (Ground Floor), Chung Cu CT7B, KDT Vinh Diem Trung, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Apple 1 Travel
Mã số thuế:

4201874446

Địa chỉ: Tổ 10, Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Civil Group 10, Vinh Chau, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Thiên Hoàng Nt
Mã số thuế:

4201874220

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Vinh Diem Trung Hamlet, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 26-12-2019

Công Ty TNHH Kỳ Quan Thứ 9
Mã số thuế:

4201873241

Địa chỉ: 17A và 17B, đường C8, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung B, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 17a Va 17B, C8 Street, Vinh Diem Trung B Urban Area, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 16-12-2019

Công Ty Cổ Phần Embassy Nha Trang
Mã số thuế:

4201866935

Địa chỉ: Lô 23B đường C8, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot 23B, C8 Street, Vinh Diem Trung Urban Area, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 22-10-2019

Công Ty TNHH Gà Tươi Mạnh Hoạch Nt
Mã số thuế:

4201866068

Địa chỉ: Số nhà 7L (Tầng trệt) Chung cư CT2 đường 19/5 Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 7L (Ground Floor), Chung Cu CT2, Street 19/5, Vinh Diem Trung Urban Area, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bơm Bê Tông Nha Trang
Mã số thuế:

4201865297

Địa chỉ: Số 96A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 96a1, Vinh Diem Trung Urban Area, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bất Động Sản A Land
Mã số thuế:

4201862546

Địa chỉ: Thửa 311, tờ BĐ 18, thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Thua 311, To BD 18, Vinh Chau Hamlet, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Tuấn Dũng
Mã số thuế:

4201860179

Địa chỉ: Tổ 2, thôn Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Civil Group 2, Vinh Diem Trung Hamlet, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 29-08-2019

Công Ty TNHH Sx-tm-dv Phú Sơn
Mã số thuế:

4201847403

Địa chỉ: Tổ 12, Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Civil Group 12, Vinh Diem Thuong, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Ô Tô Gia Đình Việt
Mã số thuế:

4201845300

Địa chỉ: 1045 đường 23/10, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 1045, Street 23/10, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp