Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tm & Dv Phước Đồng Việt

Ngày thành lập: 18-05-2018

Địa chỉ: Thôn Phước Lợi, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Phuoc Loi Hamlet, Phuoc Dong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Mã số thuế 4201793042
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Tm & Dv Phước Đồng Việt
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Khánh Hòa
Người đại diện Nguyễn Văn Tâm

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tm & Dv Phước Đồng Việt

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính