Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH La Gia Hợp

Ngày thành lập: 19-04-2018

Địa chỉ: 7 Tôn Đức Thắng, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 7 Ton Duc Thang, Phuoc Dong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 4201788194
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH La Gia Hợp
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Khánh Hòa
Người đại diện Trần Thị Thái Hòa

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn La Gia Hợp

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính