Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Xương Huân- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Trường Sơn Khánh Hòa
Mã số thuế:

4201834041

Địa chỉ: Số 107 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 107, Nguyen Binh Khiem Street, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-03-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Khai Thác Khoáng Sản Khánh Hòa Lv
Mã số thuế:

4201833150

Địa chỉ: Số nhà 02 Phan Bội Châu, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 02 Phan Boi Chau, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Anh Minh Invest
Mã số thuế:

4201808147

Địa chỉ: 9C Phan Chu Trinh , Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 9C Phan Chu Trinh, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 23-08-2018

Công Ty TNHH City House
Mã số thuế:

4201804167

Địa chỉ: 3A Nguyễn Công Trứ, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 3a Nguyen Cong Tru, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 27-07-2018

Công Ty TNHH Vinh Nha Trang
Mã số thuế:

4201791736

Địa chỉ: 113 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 113 Nguyen Binh Khiem, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp