Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Vĩnh Trường- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Long An
Mã số thuế:

4201822889

Địa chỉ: 82 LK-T đường 2D, Khu du lịch và Sinh Thái An Viên, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 82 Lk-t, 2d Street, Khu Du Lich Va Sinh Thai An Vien, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30-11-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ VICTORY INTERNATIONAL
Mã số thuế:

4201816116

Địa chỉ: Lô 363 ô LK-F, Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Trường , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: Lot 363 O Lk-f, Bien An Vien Urban Area, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17/10/2018

Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe S-g
Mã số thuế:

4201799365

Địa chỉ: Lô 368 LK F, đường 1C, khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot 368 Lk F, 1c Street, Bien An Vien Urban Area, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 27-06-2018

Công Ty TNHH Tiếp Vận Cam Ranh
Mã số thuế:

4201792049

Địa chỉ: 57 Đường Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 57, Truong Son Street, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 15-05-2018

Công Ty TNHH Hạnh Di
Mã số thuế:

4201790845

Địa chỉ: 14/12 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 14/12 Vo Thi Sau, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07-05-2018

Công Ty TNHH Chim Én Xây Dựng Và Địa Ốc
Mã số thuế:

4201790235

Địa chỉ: Ô 77 – DL – A1 Khu đô thị Biển An Viên, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: O 77 - Dl - A1, Bien An Vien Urban Area, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-05-2018

Công Ty TNHH Bất Động Sản Tinh Tú
Mã số thuế:

4201785482

Địa chỉ: Lô đất DL-A-10, Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot Dat Dl-a-10, Bien An Vien Urban Area, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04-04-2018

Công Ty TNHH Y Dược Thiện Đức Ninh Hòa
Mã số thuế:

4201783220

Địa chỉ: R7, Đường 2B, khu đô thị An Viên, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: R7, 2b Street, An Vien Urban Area, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 22-03-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp