Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GTS

Ngày thành lập: 06/12/2017

Địa chỉ: 83/7 đường số 4, nhóm văn hóa khu thánh gia, Phường Vĩnh Nguyên , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 83/7, Street No 4, Nhom Van Hoa Khu Thanh Gia, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Mã số thuế 4201770214
Tên v.tắt/giao dịch )
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Người đại diện Nguyễn Đình Toản
Địa chỉ N.Đ.diện 83/7 đường số 4, nhóm văn hóa khu thánh gia, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Delegate address 83/7, Street No 4, Nhom Van Hoa Khu Thanh Gia, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Email tuyển dụng Đăng nhập

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Gts

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính