Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Vĩnh Hải- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH TMDV TRANG PHƯƠNG
Mã số thuế:

4201814743

Địa chỉ: Tổ 14, Tây Nam, Phường Vĩnh Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: Civil Group 14, Tay Nam, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08/10/2018

CÔNG TY TNHH TM-DV TĂNG THUẬN
Mã số thuế:

4201813919

Địa chỉ: 366 đường 2 tháng 4, Phường Vĩnh Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 366, 2 Thang 4 Street, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 02/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp