Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đào Tạo Thực Hành Kế Toán Và Kế Toán Doanh Nghiệp Ph

Ngày thành lập: 12-06-2019

Địa chỉ: 90/4 Đồng Nai, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 90/4 Dong Nai, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Mã số thuế 4201849231
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Đào Tạo Thực Hành Kế Toán Và Kế Toán Doanh Nghiệp Ph
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Khánh Hòa
Người đại diện Trương Thị Xuân Phương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Thực Hành Kế Toán Và Kế Toán Doanh Nghiệp Ph

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính