Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phước Hải- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ H&K
Mã số thuế:

4201827566

Địa chỉ: Số 28 đường B8 Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: No 28, B8 Street, Vcn Phuoc Hai Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TÂM VIỆT
Mã số thuế:

4201826763

Địa chỉ: Lô số 34 Đường B4, KĐT VCN Phước Hải, Phường Phước Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: Lot No 34, B4 Street, Kdt Vcn Phuoc Hai, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH TÂM BÌNH ĐẲNG
Mã số thuế:

4201826555

Địa chỉ: Lô số 33 đường A6 & B5 khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: Lot No 33, A6 & B5 Street, Vcn Phuoc Hai Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN GOLD NHA TRANG
Mã số thuế:

4201826393

Địa chỉ: 17B Đường Đồng Nai, Phường Phước Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 17b, Dong Nai Street, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY TNHH ÂN PHÁT NT
Mã số thuế:

4201826386

Địa chỉ: 65 đường A4, Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 65, A4 Street, Vcn Phuoc Hai Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại bánh từ bột (Producing various types of bread from flour)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 04/01/2019

TIỂU ĐOÀN 1 - LỮ ĐOÀN 132 - BINH CHỦNG THÔNG TIN
Mã số thuế:

4201826682

Địa chỉ: 287 đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 287, Le Hong Phong Street, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05/01/2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Cảnh Quan Hoa Biển Nha Trang
Mã số thuế:

4201819766

Địa chỉ: 9/10 Hương Điền, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 9/10 Huong Dien, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp