Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phước Hải- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Haco
Mã số thuế:

4201847065

Địa chỉ: 25F Tân An, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 25F Tan An, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH V Signature (việt Nam)
Mã số thuế:

4201843783

Địa chỉ: STH12A-01 đường số 3, Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Sth12a-01, Street No 3, Le Hong Phong 1 Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Care
Mã số thuế:

4201843053

Địa chỉ: 31 Đường số 10, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 31, Street No 10, KDT Le Hong Phong Ii, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty TNHH Điện Nước Gia Phát
Mã số thuế:

4201841955

Địa chỉ: 108 đường A4, Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 108, A4 Street, VCN Phuoc Hai Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 25-04-2019

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nha Trang
Mã số thuế:

4201839811

Địa chỉ: Lô 45, Đường B3, Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot 45, B3 Street, VCN Phuoc Hai Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 16-04-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN WIN LAND
Mã số thuế:

4201829531

 Điện thoại:

Địa chỉ: STH03 lô 23 Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Phường Phước Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: STH03, Lot 23, Le Hong Phong 2 Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 22/01/2019

Công Ty TNHH Giáo Dục Khang Thới
Mã số thuế:

4201829299

Địa chỉ: Lô 39 đường A2, khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot 39, A2 Street, VCN Phuoc Hai Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ H&K
Mã số thuế:

4201827566

Địa chỉ: Số 28 đường B8 Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: No 28, B8 Street, VCN Phuoc Hai Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp