Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phước Hải- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Ck Restaurant Nha Trang
Mã số thuế:

4201862190

Địa chỉ: 10 STH08 Khu đô thị Hà Quang 1, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 10 STH08, Ha Quang 1 Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Xd Điền Gia
Mã số thuế:

4201861729

Địa chỉ: 9/8 Hương Điền, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 9/8 Huong Dien, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Rainbow
Mã số thuế:

4201858532

Địa chỉ: 184/38 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 184/38 Le Hong Phong, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-08-2019

Công Ty Cổ Phần Đất Giàu
Mã số thuế:

4201854961

Địa chỉ: Số 46 đường số 4, khu đô thị Hà Quang I, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 46, Street No 4, Ha Quang I Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 20-07-2019

Công Ty TNHH Tm - Dv Dũng Ngọc
Mã số thuế:

4201854552

Địa chỉ: STH 06.33 Khu đô thị Hà Quang 1, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: STH 06.33, Ha Quang 1 Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Haco
Mã số thuế:

4201847065

Địa chỉ: 25F Tân An, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 25F Tan An, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH V Signature (việt Nam)
Mã số thuế:

4201843783

Địa chỉ: STH12A-01 đường số 3, Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Sth12a-01, Street No 3, Le Hong Phong 1 Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Care
Mã số thuế:

4201843053

Địa chỉ: 31 Đường số 10, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 31, Street No 10, KDT Le Hong Phong Ii, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty TNHH Điện Nước Gia Phát
Mã số thuế:

4201841955

Địa chỉ: 108 đường A4, Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 108, A4 Street, VCN Phuoc Hai Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 25-04-2019

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nha Trang
Mã số thuế:

4201839811

Địa chỉ: Lô 45, Đường B3, Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot 45, B3 Street, VCN Phuoc Hai Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 16-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp