Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lộc Thọ- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ
Mã số thuế:

4201900840

Địa chỉ: số 6-8-10 Trần Phú, Phường Lộc Thọ , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: No 6-8-10 Tran Phu, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01/08/2020

Công Ty TNHH Deetask Vietnam
Mã số thuế:

4201895799

Địa chỉ: 124/20 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 124/20 Hoang Hoa Tham, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 29-06-2020

CÔNG TY TNHH SPUTNIKS
Mã số thuế:

4201893488

Địa chỉ: 22 Trần Văn ơn, Phường Lộc Thọ , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 22 Tran Van On, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12/06/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHAN GIA
Mã số thuế:

4201889393

Địa chỉ: 96B/5/11 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 96B/5/11 Tran Phu, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 18/05/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp