Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lộc Thọ- Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH CÙNG BAY
Mã số thuế:

4201825840

Địa chỉ: 18B Hoàng Hoa Thám (số cũ), số mới 32 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 18b Hoang Hoa Tham (So Cu, No Moi 32 Hoang Hoa Tham, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ D&U TAIYOU SAKURA
Mã số thuế:

4201824004

Địa chỉ: Lô L4-01, tầng L4 trung tâm thương mại Vincom Plaza Trần Phú, Phường Lộc Thọ , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: Lot L4-01, L4 Floor Trung Tam Thuong Mai Vincom Plaza Tran Phu, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13/12/2018

CÔNG TY TNHH ASMA
Mã số thuế:

4201818642

Địa chỉ: Số 100/16B + 102 + 102/2 (Lô 7) Trần Phú, Phường Lộc Thọ , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: No 100/16b + 102 + 102/2, Lot 7) Tran Phu, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 01/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp