Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Đại Lý Hàng Hải Hải Đăng Nha Trang
Mã số thuế:

4201901989

Địa chỉ: 105A/4 đường A4, Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 105 A/4, A4 Street, VCN Phuoc Hai Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-08-2020

CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH LONG
Mã số thuế:

4201901890

Địa chỉ: A50 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: A50, Nguyen Phong Sac Street, Vinh Hoa Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10/08/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SINH THÁI VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH VỊNH VÂN PHONG
Mã số thuế:

4201901379

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Nha Trang Tower, 38-40 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 11th Floor, Nha Trang Tower Building, 38-40 Thong Nhat, Van Thanh Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05/08/2020

CÔNG TY TNHH THÀNH LONG A.B.C
Mã số thuế:

4201900953

Địa chỉ: Số 02 đường Tô Ký, Xã Phước Đồng , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: No 02, To Ky Street, Phuoc Dong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05/08/2020

CÔNG TY TNHH TM & DV VNT KHÁNH HÒA
Mã số thuế:

4201901033

Địa chỉ: đường tỉnh lộ 3, thôn Phước Thượng, Xã Phước Đồng , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: Duong, Tinh Lo 3, Phuoc Thuong Hamlet, Phuoc Dong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05/08/2020

CÔNG TY TNHH K&K NHA TRANG
Mã số thuế:

4201901393

Địa chỉ: 84/11 đường Cầu Bè, tổ 2 Thôn Phú Vinh, Xã Vĩnh Thạnh , Thành phố Nha Trang , Khánh Hòa
Address: 84/11, Cau Be Street, Civil Group 2, Phu Vinh Hamlet, Vinh Thanh Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 05/08/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp