Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm Dv Sx Minh Phát
Mã số thuế:

4201862176

Địa chỉ: 128 Thôn Thủy Tú, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 128, Thuy Tu Hamlet, Vinh Thai Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Ck Restaurant Nha Trang
Mã số thuế:

4201862190

Địa chỉ: 10 STH08 Khu đô thị Hà Quang 1, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 10 STH08, Ha Quang 1 Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Ngọc Tân Aluminium
Mã số thuế:

4201862151

Địa chỉ: Lô 41 - LK 03 Khu dân cư Nam Vĩnh Hải - đường Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot 41 - LK 03, Nam Vinh Hai Residential Area, Nguyen Khuyen Street, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bách Hoàng Quân
Mã số thuế:

4201861969

Địa chỉ: số 11 - Tổ 17 - Thôn Xuân Sơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 11 - To 17, Xuan Son Hamlet, Vinh Trung Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Lk Sky Vision
Mã số thuế:

4201861856

Địa chỉ: 80 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 80 Hoang Hoa Tham, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Xd Điền Gia
Mã số thuế:

4201861729

Địa chỉ: 9/8 Hương Điền, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 9/8 Huong Dien, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 12-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp