Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty Cổ Phần Phước Nguyễn Nha Trang
Mã số thuế:

4201876764

Địa chỉ: Lô 1 - Ô DLA10, Khu đô thị biển An Viên, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot 1 - O Dla10, Bien An Vien Urban Area, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Minh Hằng Nt
Mã số thuế:

4201876718

Địa chỉ: Phước Lộc, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Phuoc Loc, Phuoc Dong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Du Lịch An Bình Tân Nt
Mã số thuế:

4201876757

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 180 Nguyen Thi Dinh, Phuoc Long Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Dreamplando
Mã số thuế:

4201876517

Địa chỉ: 48 Trần Nguyên Hãn, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 48 Tran Nguyen Han, Tan Lap Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Giấy Khánh Hòa
Mã số thuế:

4201876235

Địa chỉ: Số 153 Nguyễn Xiển, Thôn Liên Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 153 Nguyen Xien, Lien Thanh Hamlet, Vinh Phuong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Sunlaw Việt Nam
Mã số thuế:

4201876605

Địa chỉ: phòng 14.1, tầng 14, Tòa nhà VCN TOWER thuộc khu đô thị VCN Phước Hải, đường Tố Hữu, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Zoom 14.1, 14th Floor, VCN Tower Thuoc Building, VCN Phuoc Hai Urban Area, To Huu Street, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Hưng Đạt Iot
Mã số thuế:

4201876524

Địa chỉ: 11/17 Lương Thế Vinh, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 11/17 Luong The Vinh, Phuoc Long Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch Vụ Địa Ốc Aht
Mã số thuế:

4201876475

Địa chỉ: Số 21 đường Phó Đức Chính, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 21, Pho Duc Chinh Street, Vinh Hoa Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Tín Phát
Mã số thuế:

4201876309

Địa chỉ: 42 Dã Tượng, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 42 Da Tuong, Phuoc Long Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Mộc Phát Khánh Hòa
Mã số thuế:

4201876242

Địa chỉ: Số 10 đường Cầu Dứa Phú Nông, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 10, Cau Dua Phu Nong Street, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp