Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Nha Trang- Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ Và Tư Vấn Đầu Tư Gia Long Hp
Mã số thuế:

4201849506

Địa chỉ: 176 đường 2/4, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 176, Street 2/4, Van Thanh Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 13-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Ksm
Mã số thuế:

4201848950

Địa chỉ: 93/5C Đường Đông Nam, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 93/5C, Dong Nam Street, Vinh Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Nha Khoa Tuyến Nguyễn
Mã số thuế:

4201848855

Địa chỉ: 819 đường 2 tháng 4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 819, 2 Thang 4 Street, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vpgroup
Mã số thuế:

4201847548

Địa chỉ: Lô 31 đường B9, Khu tái định cư Dự án Khu đô thị Phước Long 2, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Lot 31, B9 Street, Khu Tai Dinh Cu Du An, Phuoc Long 2 Urban Area, Phuoc Long Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính (Leasing intangible non-financial assets)

Phường Phước Long , Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 03-06-2019

Công Ty TNHH Tm - Dv Laha
Mã số thuế:

4201847410

Địa chỉ: Tổ 10 - Văn Đăng 2, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 10 - Van Dang 2 Civil Group, Vinh Luong Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Sx-tm-dv Phú Sơn
Mã số thuế:

4201847403

Địa chỉ: Tổ 12, Vĩnh Điềm Thượng, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Civil Group 12, Vinh Diem Thuong, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Haco
Mã số thuế:

4201847065

Địa chỉ: 25F Tân An, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 25F Tan An, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Xây Dựng Kim Ngọc Thịnh
Mã số thuế:

4201845660

Địa chỉ: Số 12, Tổ 2 Hòn Nghê 1, Đường Mai Thị Võng, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Address: No 12, 2 Hon Nghe 1 Civil Group, Mai Thi Vong Street, Vinh Ngoc Commune, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngày thành lập: 21-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp