Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Hoàng Vũ Kh

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Address: Civil Group 6, Ninh Hiep Ward, Ninh Hoa Town, Khanh Hoa Province

Ngành nghề chính (Main profession): Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Mã số thuế 4201780011
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Hoàng Vũ Kh
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Khánh Hòa
Người đại diện Trương Nhật Văn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Vũ Kh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính