Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Yên Phú- Huyện Yên Mỹ- Hưng Yên

Công Ty TNHH Sandy
Mã số thuế:

0901064697

Địa chỉ: Thôn Mễ Hạ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Me Ha Hamlet, Yen Phu Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22-10-2019

Công Ty TNHH Tiến Toản
Mã số thuế:

0901064457

Địa chỉ: Thôn Bình Phú, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Binh Phu Hamlet, Yen Phu Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Hoa Hoa
Mã số thuế:

0901062971

Địa chỉ: Thôn Mễ Hạ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Me Ha Hamlet, Yen Phu Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-09-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Mario
Mã số thuế:

0901054635

Địa chỉ: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Tu Ho Hamlet, Yen Phu Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-04-2019

CÔNG TY TNHH HOÀNG DUNG MEDICINE
Mã số thuế:

0901042742

Địa chỉ: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Tu Ho Hamlet, Yen Phu Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO
Mã số thuế:

0901030708

 Điện thoại:

0983.765.875

Địa chỉ: Khu Đầm Sen, thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Khu Dam Sen, Tu Ho Hamlet, Yen Phu Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp