Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thanh Long- Huyện Yên Mỹ- Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Và Giấy Thanh Long
Mã số thuế:

0901050990

Địa chỉ: Thôn Thụy Lân, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Thuy Lan Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH WORLD SUN VIỆT NAM
Mã số thuế:

0901049219

Địa chỉ: Thôn Châu Xá, Xã Thanh Long , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Chau Xa Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH XNK AN CƯỜNG THỊNH
Mã số thuế:

0901048511

Địa chỉ: Thôn Thụy Lân, Xã Thanh Long , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Thuy Lan Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty TNHH Vật Liệu Tâm Khánh
Mã số thuế:

0901032198

Địa chỉ: Thôn Nhân Lý, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Nhan Ly Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-04-2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI DUY ANH TUẤN
Mã số thuế:

0901005620

 Điện thoại:

0963.238.366

Địa chỉ: Thôn Nhân Lý, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
Address: Nhan Ly Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11/01/2017

Công Ty TNHH Việt Tâm Đồng
Mã số thuế:

0900990141

Địa chỉ: Xóm Trại, Thôn Long Vĩ - Xã Thanh Long - Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên
Address: Trai Hamlet, Long Vi Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26-04-2016

Công ty TNHH Hoa Mỹ
Mã số thuế:

0900281681

Địa chỉ: Thôn Thuỵ Lâm, xã Thanh Long - Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên
Address: Thuy Lam Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04-03-2008