Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Long- Huyện Yên Mỹ- Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhà Đất Hưng Yên
Mã số thuế:

0901074776

Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Chi Long Hamlet, Ngoc Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-03-2020

CÔNG TY TNHH TÈO LOAN
Mã số thuế:

0901035022

Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Chi Long Hamlet, Ngoc Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25/05/2018

Công Ty TNHH Mtv Dệt Công Nghiệp Hà Nội - Hưng Yên
Mã số thuế:

0901016340

Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Chi Long Hamlet, Ngoc Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28-07-2017

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG HƯNG
Mã số thuế:

0901001231

 Điện thoại:

0987.800.916

Địa chỉ: Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
Address: Chi Long Hamlet, Ngoc Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14/11/2016