Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Yên Mỹ- Hưng Yên

Công Ty TNHH Tm & Sx P&n Việt Nam
Mã số thuế:

0901062202

Địa chỉ: Thôn Hảo, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Hao Hamlet, Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hùng Phát
Mã số thuế:

0901061537

Địa chỉ: Trung tâm thương mại Phố Nối, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Trung Tam Thuong Mai, Noi Street, Nghia Hiep Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty TNHH Ricago Việt Nam
Mã số thuế:

0901061135

Địa chỉ: Phố mới đường 381, Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Moi Street, Street 381, Yen Phu Hamlet, Giai Pham Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Cung ứng lao động tạm thời (Provision of temporary labour)

Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-08-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Đất Xanh Phố Nối
Mã số thuế:

0901060928

Địa chỉ: Thôn Liêu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Lieu Trung Hamlet, Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 12-08-2019

Công Ty TNHH Thanh Tài Group
Mã số thuế:

0901059640

Địa chỉ: Thôn Liêu Thượng, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Lieu Thuong Hamlet, Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Sxtm & Dv Lê Anh Hưng Yên
Mã số thuế:

0901059390

Địa chỉ: Thôn Lạc Cầu, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Lac Cau Hamlet, Giai Pham Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 15-07-2019

Công Ty Cổ Phần Techvina Nac
Mã số thuế:

0901057523

Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: D1 Street, Yen My Ii Industrial Zone, Trung Hung Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Làng Nghề Trung Hưng
Mã số thuế:

0901057347

Địa chỉ: Thôn Đạo Khê, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dao Khe Hamlet, Trung Hung Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Y Học Việt Đức
Mã số thuế:

0901055477

Địa chỉ: Thôn Liêu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Lieu Trung Hamlet, Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Mario
Mã số thuế:

0901054635

Địa chỉ: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Tu Ho Hamlet, Yen Phu Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp