Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Yên Mỹ- Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Mario
Mã số thuế:

0901054635

Địa chỉ: Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Tu Ho Hamlet, Yen Phu Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty Cổ Phần Kính Nổi Việt Nhật
Mã số thuế:

0901052074

Địa chỉ: Thôn Đại Hạnh, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dai Hanh Hamlet, Hoan Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 01-03-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Và Giấy Thanh Long
Mã số thuế:

0901050990

Địa chỉ: Thôn Thụy Lân, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Thuy Lan Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH MAY TIẾN THỊNH
Mã số thuế:

0901049956

Địa chỉ: Thôn Thượng Bùi, Xã Trung Hòa , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Thuong Bui Hamlet, Trung Hoa Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of textiles (except apparel))

Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN MINH PHƯƠNG JOB
Mã số thuế:

0901048222

Địa chỉ: Thôn Tam Trạch, Xã Trung Hòa , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Tam Trach Hamlet, Trung Hoa Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 09/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp