Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Yên Mỹ- Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Và Giấy Thanh Long
Mã số thuế:

0901050990

Địa chỉ: Thôn Thụy Lân, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
Address: Thuy Lan Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH MAY TIẾN THỊNH
Mã số thuế:

0901049956

Địa chỉ: Thôn Thượng Bùi, Xã Trung Hòa , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Thuong Bui Hamlet, Trung Hoa Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) (Manufacture of textiles (except apparel))

Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN MINH PHƯƠNG JOB
Mã số thuế:

0901048222

Địa chỉ: Thôn Tam Trạch, Xã Trung Hòa , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Tam Trach Hamlet, Trung Hoa Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Xã Trung Hòa, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ ANH MINH
Mã số thuế:

0901049402

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, Quốc lộ 5, Xã Giai Phạm , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Khu Cong Nghiep, Noi A Street, Highway 5, Giai Pham Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH WORLD SUN VIỆT NAM
Mã số thuế:

0901049219

Địa chỉ: Thôn Châu Xá, Xã Thanh Long , Huyện Yên Mỹ , Hưng Yên
Address: Chau Xa Hamlet, Thanh Long Commune, Yen My District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp