Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trưng Trắc- Huyện Văn Lâm- Hưng Yên

Công Ty TNHH Sandsea
Mã số thuế:

0901055526

Địa chỉ: Thôn Trai Túc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Trai Tuc Hamlet, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06-05-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Tuân Uyên
Mã số thuế:

0901051560

Địa chỉ: Số 402 Chợ Đường Cái, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 402 Cho, Cai Street, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22-02-2019

CÔNG TY TNHH CS VINA KOREA
Mã số thuế:

0901047973

Địa chỉ: Thôn Nhạc Lộc, Xã Trưng Trắc , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: Nhac Loc Hamlet, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21/12/2018

Công Ty TNHH Toim Vina
Mã số thuế:

0901047035

Địa chỉ: Thôn An Lạc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: An Lac Hamlet, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-12-2018

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BẢO LONG
Mã số thuế:

0901043591

Địa chỉ: Chợ Đường Cái, Xã Trưng Trắc , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: Cho, Cai Street, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG T&T
Mã số thuế:

0901042164

Địa chỉ: Số nhà 72 Chờ Đường Cái, Xã Trưng Trắc , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: No 72 Cho, Cai Street, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17/09/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901041668

Địa chỉ: Số nhà 512 phố Chợ Cơm, Thôn An Lạc, Xã Trưng Trắc , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: No 512, Com Market Street, An Lac Hamlet, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 10/09/2018

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY QUANG HƯNG
Mã số thuế:

0901040230

Địa chỉ: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Tuan Di Hamlet, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14/08/2018

Công Ty TNHH Dae Han Electrics Việt Nam
Mã số thuế:

0901036812

Địa chỉ: Thôn Mộc Ty, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Moc Ty Hamlet, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác (Producing spare parts for motor vehicles and vehicle engines )

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp