Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Quang- Huyện Văn Lâm- Hưng Yên

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Hoa Quý
Mã số thuế:

0901054836

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Trai, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Nghia Trai Hamlet, Tan Quang Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-04-2019

CÔNG TY TNHH CAO SU THÀNH LONG
Mã số thuế:

0901049508

Địa chỉ: Thôn Ngọc Đà, Xã Tân Quang , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: Ngoc Da Hamlet, Tan Quang Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV BAROTEX HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901044524

Địa chỉ: Thôn Chí Trung, Xã Tân Quang , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: Chi Trung Hamlet, Tan Quang Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Manufacture of other textiles nec)

Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH JL PLASTICS VIỆT NAM
Mã số thuế:

0901043376

Địa chỉ: Thôn Ngọc Loan, Xã Tân Quang , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: Ngoc Loan Hamlet, Tan Quang Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 04/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT
Mã số thuế:

0901039789

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Quang, Thôn Ngọc Đà, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Tan Quang Industrial Zone, Ngoc Da Hamlet, Tan Quang Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp