Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đình Dù- Huyện Văn Lâm- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH KUMA VINA
Mã số thuế:

0901050158

Địa chỉ: Thôn Xuân Lôi, Xã Đình Dù , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: Xuan Loi Hamlet, Dinh Du Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỘI THẤT DH
Mã số thuế:

0901050045

Địa chỉ: Số 288, Thôn Thị Trung, Xã Đình Dù , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: No 288, Thi Trung Hamlet, Dinh Du Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH LỐP Ô TÔ DUY THIỆN
Mã số thuế:

0901045341

Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: Dinh Du Hamlet, Dinh Du Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MTV BẮC THÀNH
Mã số thuế:

0901044813

Địa chỉ: Lô 335, Khu mới, Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: Lot 335, Khu Moi, Dinh Du Hamlet, Dinh Du Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29/10/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG ANH TÚ VIỆT NAM
Mã số thuế:

0901044531

Địa chỉ: Số nhà 290 Chợ Đường Cái, Xã Đình Dù , Huyện Văn Lâm , Hưng Yên
Address: No 290 Cho, Cai Street, Dinh Du Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 23/10/2018

Công Ty TNHH Facility Hà Nội
Mã số thuế:

0901044108

Địa chỉ: Đường 206, Khu E, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Street 206, Khu E, Khu Cong Nghiep, Noi A Street, Dinh Du Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-10-2018

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHONG VŨ
Mã số thuế:

0901038721

Địa chỉ: Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dinh Du Hamlet, Dinh Du Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26/07/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp