Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Văn Lâm- Hưng Yên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Công Vàng Bạc Phú Quý
Mã số thuế:

0901079277

 Điện thoại:

0963.011.383

Địa chỉ: Số 19, Khu tập thể địa chất, Phố Dầu, Thôn Ngọc Đa, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 19, Khu Tap The Dia Chat, Dau Street, Ngoc Da Hamlet, Tan Quang Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29-05-2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN THUẬN PHÁT
Mã số thuế:

0901078763

Địa chỉ: Km 13+ quốc lộ 5A, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: KM 13, 5a Highway, Nhu Quynh Town, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27/05/2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Midea
Mã số thuế:

0901079083

Địa chỉ: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Tuan Di Hamlet, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26-05-2020

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Asean
Mã số thuế:

0901078322

Địa chỉ: Số nhà 518 Chợ Đường Cái, Thôn Nhạc Lộc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 518 Cho, Cai Street, Nhac Loc Hamlet, Trung Trac Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-05-2020

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HƯNG YÊN
Mã số thuế:

0901078890

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Tan Quang Industrial Zone, Tan Quang Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 22/05/2020

Công Ty TNHH Lạc Đạo Plastic
Mã số thuế:

0901078467

Địa chỉ: Thôn Hùng Trì, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Hung Tri Hamlet, Lac Dao Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21-05-2020

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PTP ÁNH DƯƠNG
Mã số thuế:

0901078724

Địa chỉ: Thôn Lộng Thượng, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Long Thuong Hamlet, Dai Dong Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20/05/2020

CÔNG TY TNHH MAI CHÚC ANH
Mã số thuế:

0901077939

Địa chỉ: Thôn Thanh Miếu, Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Thanh Mieu Hamlet, Viet Hung Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11/05/2020

Công Ty TNHH Vina Green Lands
Mã số thuế:

0901077696

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lộ, Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Nghia Lo Hamlet, Chi Dao Commune, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (Care and maintenance services for scenery)

Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06-05-2020

Công Ty Cổ Phần Mt Intercom
Mã số thuế:

0901077382

Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại và dịch vụ nhà ở Như Quỳnh, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: Khu Trung Tam Thuong Mai Va Dich Vu Nha O Nhu Quynh, Nhu Quynh Town, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 05-05-2020

Công Ty TNHH Tm & Dv Xuân Huấn
Mã số thuế:

0901076646

Địa chỉ: Số 53, chợ Như Quỳnh, Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Address: No 53, Cho Nhu Quynh, Nhu Quynh Town, Van Lam District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21-04-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp