Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Niigata

Ngày thành lập: 09-04-2019

Địa chỉ: 229 Park River, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: 229 Park River, Ecopark Urban Area, Xuan Quan Commune, Van Giang District, Hung Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Mã số thuế 0901054459
Tên v.tắt/giao dịch Niigata Build And Trade Service Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hưng Yên
Người đại diện Vương Văn Vệ

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Niigata

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Wei Dian
Địa chỉ: ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Nha Mat Hamlet, Truong Long Hoa Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Mã số thuế:

2100649112

Trà Vinh

Ngày thành lập: 13-08-2019