Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tâm Anh

Ngày thành lập: 09-04-2019

Địa chỉ: Nhà số C-75 phố Trúc, KĐT Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: No C-75, Truc Street, KDT Ecopark, Xuan Quan Commune, Van Giang District, Hung Yen Province

Ngành nghề chính (Main profession): Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Mã số thuế 0901054427
Tên v.tắt/giao dịch Tam Anh Development And Investment Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hưng Yên
Người đại diện Lê Anh Sơn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Tâm Anh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Wei Dian
Địa chỉ: ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Address: Nha Mat Hamlet, Truong Long Hoa Commune, Duyen Hai Town, Tra Vinh Province
Mã số thuế:

2100649112

Trà Vinh

Ngày thành lập: 13-08-2019