Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Khúc- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH HYUNG JOO VINA
Mã số thuế:

0901047187

Địa chỉ: Đội 6, Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Dong Khuc Hamlet, Vinh Khuc Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) (Producing engines, turbines (except for planes, automobiles, motor and motor bike engines) )

Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 19/12/2018

CÔNG TY TNHH TEENSKILL
Mã số thuế:

0901020611

 Điện thoại:

0886.143.666

Địa chỉ: Đội 6, Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Dong Khuc Hamlet, Vinh Khuc Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 05/10/2017

Công Ty TNHH Nhựa Aab
Mã số thuế:

0901019020

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Vinh Bao Hamlet, Vinh Khuc Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-09-2017

Công Ty TNHH Mnh Sao Việt
Mã số thuế:

0901018186

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Khúc, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Vinh Khuc Hamlet, Vinh Khuc Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 24-08-2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp