Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Khúc- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

Công Ty TNHH Bê Tông Minh Tâm Qt
Mã số thuế:

0901054025

Địa chỉ: Thôn Khúc Lộng, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Khuc Long Hamlet, Vinh Khuc Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03-04-2019

CÔNG TY TNHH HYUNG JOO VINA
Mã số thuế:

0901047187

Địa chỉ: Đội 6, Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Dong Khuc Hamlet, Vinh Khuc Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy) (Producing engines, turbines (except for planes, automobiles, motor and motor bike engines) )

Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 19/12/2018

CÔNG TY TNHH TEENSKILL
Mã số thuế:

0901020611

 Điện thoại:

0886.143.666

Địa chỉ: Đội 6, Thôn Đông Khúc, Xã Vĩnh Khúc , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Dong Khuc Hamlet, Vinh Khuc Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 05/10/2017

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp