Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thắng Lợi- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TỊNH HIỀN
Mã số thuế:

0901045052

Địa chỉ: Thôn Tân Lợi, Xã Thắng Lợi , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Tan Loi Hamlet, Thang Loi Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 06/11/2018

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nt89
Mã số thuế:

0901026081

Địa chỉ: Thôn Sâm Hồng, Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Sam Hong Hamlet, Thang Loi Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29-12-2017

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Đèn Trang Trí Hoàng Phát
Mã số thuế:

0900924893

 Điện thoại:

0912.016.765

Địa chỉ: Thôn Phù Thượng - Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Phu Thuong Hamlet, Thang Loi Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 27-08-2015

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tm&Sx Thắng Lợi
Mã số thuế:

0900922504

 Điện thoại:

0982.837.969

Địa chỉ: Thôn Sâm Hồng - Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Sam Hong Hamlet, Thang Loi Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 30-07-2015

Công Ty TNHH Thiết Kế Huy Thắng
Mã số thuế:

0900865870

 Điện thoại:

0979.965.808

Địa chỉ: Thôn Phù Bãi - Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Phu Bai Hamlet, Thang Loi Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11-09-2013

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoa Xuân
Mã số thuế:

0900849646

 Điện thoại:

0902.205.118

Địa chỉ: Thôn Xâm Hồng - Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Xam Hong Hamlet, Thang Loi Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 29-10-2012

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phú Sơn
Mã số thuế:

0900630942

 Điện thoại:

(0221) 3732688

Địa chỉ: Thôn Xâm Hồng - Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Xam Hong Hamlet, Thang Loi Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 30-11-2010

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Anh
Mã số thuế:

0900623670

 Điện thoại:

0912.230.594

Địa chỉ: Thôn Phù Bãi - Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Phu Bai Hamlet, Thang Loi Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) (Retail of small automobiles (automobiles with 12 or less seats) )

Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 05-11-2010

DNTN Thành Tú
Mã số thuế:

0900362683

 Điện thoại:

(0238) 859689

Địa chỉ: Thôn Phù Bãi, xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Phu Bai Hamlet, Thang Loi Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Thắng Lợi, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 20-03-2009