Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Tiến- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

CÔNG TY TNHH CARINY VIỆT NAM
Mã số thuế:

0901042326

Địa chỉ: Thôn Bá Khê, Xã Tân Tiến , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Ba Khe Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 18/09/2018

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG VĂN GIANG
Mã số thuế:

0901038249

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình Hạ, Xã Tân Tiến , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Hoa Binh Ha Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 11/07/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU AN BÌNH
Mã số thuế:

0901030602

 Điện thoại:

0972.326.799

Địa chỉ: ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Kim Nguu Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21/03/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRƯỜNG THỊNH
Mã số thuế:

0901029903

 Điện thoại:

0972.084.813

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lộc, Xã Tân Tiến , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Vinh Loc Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 08/03/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Văn Giang
Mã số thuế:

0901025962

Địa chỉ: Thôn Phượng Trì, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Phuong Tri Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25-12-2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIA THỌ
Mã số thuế:

0901002186

 Điện thoại:

0988.063.666

Địa chỉ: Thôn Phượng Trì, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
Address: Phuong Tri Hamlet, Tan Tien Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 25/11/2016

1 2 3 4 5 6 Tiếp