Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Trụ- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XUÂN CẦU
Mã số thuế:

0901043337

Địa chỉ: Thôn Lê Cao, Xã Nghĩa Trụ , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Le Cao Hamlet, Nghia Tru Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 03/10/2018

Công Ty TNHH Tm Và Đt Phương Anh
Mã số thuế:

0901021100

Địa chỉ: Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dong Tinh Hamlet, Nghia Tru Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16-10-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CHẾ TẠO QLS
Mã số thuế:

0901011913

 Điện thoại:

0984.006.827

Địa chỉ: Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ , Huyện Văn Giang , Hưng Yên
Address: Dong Tinh Hamlet, Nghia Tru Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 19/05/2017

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẠCH MINH CƯỜNG
Mã số thuế:

0901008660

 Điện thoại:

0904.777.677

Địa chỉ: Thôn Đồng Tỉnh, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
Address: Dong Tinh Hamlet, Nghia Tru Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 21/03/2017

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tâm Đức
Mã số thuế:

0901004320

Địa chỉ: Thôn Đại Tài, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Dai Tai Hamlet, Nghia Tru Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 26-12-2016

1 2 3 4 Tiếp