Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mễ Sở- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

HTX dịch vụ nông nghiệp xã Mễ Sở
Mã số thuế:

0900242756

Địa chỉ: Xã Mế Sở - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Me So Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện (Processing wood and producing products from wood, bamboo and neohouzeaua (except for beds, wardrobes, tables, chairs); producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 30-11-2005

Công ty TNHH giống cây trồng Thành Long
Mã số thuế:

0900207409

Địa chỉ: Thôn Hoàng Trạch, Xã Mễ Sở - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Hoang Trach Hamlet, Me So Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 16-09-2002

UBND Xã Mễ sở
Mã số thuế:

0900168728

Địa chỉ: Xã Mễ sở - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Me So Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 17-07-1999