Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mễ Sở- Huyện Văn Giang- Hưng Yên

Công Ty TNHH Giấy Phát Đạt Hưng Yên
Mã số thuế:

0901038104

Địa chỉ: thôn Mễ Sở, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Me So Hamlet, Me So Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 09-07-2018

Công Ty TNHH Tomato Miền Bắc
Mã số thuế:

0901037301

Địa chỉ: Đội 6, thôn Phú Trạch, Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Address: Hamlet 6, Phu Trach Hamlet, Me So Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 28-06-2018

Công ty TNHH Nam Hưng
Mã số thuế:

0900188121

Địa chỉ: Thôn Phú Thị, Xã Mễ sở - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
Address: Phu Thi Hamlet, Me So Commune, Van Giang District, Hung Yen Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Mễ Sở, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Ngày thành lập: 14-08-2001